Škůdci na vaší zahradě

       V červnu se na zahradě může objevit celá řada škůdců, kteří mohou napadnout vaše rostliny a plodiny. Mezi nejběžnější škůdce v tomto měsíci patří:

Mšice: 

           Mšice jsou drobný hmyz, který se v počátcích napadení rostlin objevuje na spodních částech listů, kde z nich s chutí vysává buněčnou šťávu. Poškozené listy se začnou brzy deformovat a kroutit a napadená rostlina postupně přestává růst. Tyto škůdci mohou být velmi problematičtí, protože vysávají mízu, přenášejí choroby a ucpávají rostliny. Mšice se vyskytují na různých druzích rostlin a mají různé barvy, od světle růžové a žluté až po hnědou a černou

Obrázek: Mšice na rostlině

Napadení listu mšicí 

  

Slimáci a plži: 

Slimáci v zahradě a jak se jich zbavit

 • Slimáci obvykle okusují okraje listů nebo do nich vyžírají díry.
 • Základem je prevence.
 • Můžete vyzkoušet i jiné způsoby hubení slimáků, kombinované s prevencí.
 • Tradiční způsoby hubení slimáků zahrnují manuální sběr, solení slimáků, nástrahu různých pastí, posypání půdy křemelinou nebo oblepení vyvýšených záhonů meděnou páskou.
 • Vyhněte se používání sypkých mulčovacích materiálů v místech, kde se slimáci vyskytují. Vynechejte slámu, seno a drcené dřevo a místo nich použijte kompost nebo substrát z listí.

 

Mandelinka bramborová: 

        Mandelinka bramborová (Leptinotarsa decemlineata), také známá jako koloradský brouk nebo americký brouk, je hlavním a nejznámějším škůdcem brambor. Tento brouk má pestré žlutooranžové tělo s pěti výraznými hnědými pruhy po délce každé krovky. Původně se vyskytoval pouze v Severní Americe, ale od roku 1859 se rychle rozšířil napříč Amerikou, Evropou a Asii. Jeho larvy se živí listím brambor a dalších lilkovitých rostlin, jako jsou rajče, paprika a lilek. 

Obrázek: Mandelinka bramborová na rostlině

 

Svilušky:

         Svilušky (Tetranychidae) jsou malí, pavoukovití hmyzí škůdci, kteří sají mízu z rostlin. Vyskytují se po celém světě a napadají širokou škálu rostlin, včetně zeleniny, ovoce, okrasných rostlin a stromů. Svilušky jsou obvykle žluté, oranžové nebo červené a měří jen 0,5 mm na délku.

 

 

Dřepčíci:

          Dřepčíci (Epitrix) jsou malí brouci z čeledi mandelinkovitých. Vyskytují se po celém světě a napadají širokou škálu rostlin, včetně zeleniny, ovoce, okrasných rostlin a stromů. Dřepčíci jsou obvykle černí, hnědí nebo červenohnědí a měří 1,5 až 2,5 mm na délku.

Obrázek: Dřepčík na rostlině

 

Poškození způsobené dřepčíky:

Dřepčíci poškozují rostliny tím, že se živí jejich listy a stonky. Dospělí brouci okusují listy a stonky, což způsobuje díry a skvrny. Larvy se živí kořeny rostlin, což může způsobit vadnutí a úhyn rostlin. Dřepčíci mohou také přenášet virové choroby rostlin.

Příznaky napadení dřepčíky:

 • Díry a skvrny na listech a stoncích
 • Vadnutí rostlin
 • Úhyn rostlin
 • Malé, bílé larvy v půdě

Prevence a likvidace dřepčíků:

Existuje mnoho způsobů, jak předcházet napadení dřepčíky a jak je likvidovat, pokud se již objeví. Mezi preventivní opatření patří:

 • Udržování čistoty na zahradě: Pravidelně odstraňujte plevel a shrabujte spadané listí a zbytky rostlin. To pomůže snížit počet úkrytů pro dřepčíky.
 • Pravidelná kontrola rostlin: Pravidelně kontrolujte své rostliny, zda nenesou známky napadení dřepčíky. Pokud dřepčíky najdete, co nejdříve je zlikvidujte.
 • Použití biologických metod kontroly: Existuje mnoho biologických metod kontroly dřepčíků, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Mezi ně patří použití dravců (např. dravci dřepčíků, slunéčka sedmitečná) a parazitů (např. parazitické vosičky).
 • Použití insekticidů: Pokud selžou všechny ostatní metody, můžete použít insekticidy k likvidaci dřepčíků. Při používání insekticidů vždy dodržujte pokyny na etiketě a používejte pouze produkty, které jsou schváleny pro použití na vašich rostlinách.

Insekticidy: Sanium ultra

 

Pro více informací o produktech naleznete na https://www.eshopvaleji.cz/vyhledavani/?string=post%C5%99iky+na+%C5%A1k%C5%AFdce